Archive for May 2013

Julian Assange: Stratfor Hacker Jeremy Hammond Guilty Plea Part of Crackdown on Journalism, Activism

Wednesday, May 29, 2013 FULL SHOW

Jeremy Hammond of the hacktivist group Anonymous has pleaded guilty to hacking into the private intelligence firm Stratfor, the FBI and other institutions. Hammond says his goal was to shed light on how governments and corporations act behind closed doors. Some five million Stratfor emails ended up on the whistleblowing website WikiLeaks, shedding light on how the private intelligence firm monitors activists and spies for corporate clients. In a statement, Hammond said he accepted the plea deal in part to avoid an overzealous prosecution that could have resulted in at least 30 years in prison. He has already served 15 months, including weeks in solitary confinement. Joining us from the Ecuadorean embassy in London, WikiLeaks founder Julian Assange says Hammond’s prosecution comes as part of a wider crackdown “on effective political activists and alleged journalistic sources.”

More & Source : http://www.democracynow.org/2013/5/29/julian_assange_stratfor_hacker_jeremy_hammond

video continues at 27:45 http://www.democracynow.org/2013/5/29/julian_assange_on_meeting_with_google

Advertisements

Posted 29 May 2013 by localmcmedianed in Julian Assange

Tagged with

HETZE TEGEN ‘COMPLOTTERS’ GEANALYSEERD

HETZE TEGEN ‘COMPLOTTERS’ GEANALYSEERD

DE VERVOLGING VAN MICHA WEGENS EEN ‘DOODSBEDREIGING’ TEGEN JUSTITIE-JOURNALIST BART MOS PAST IN EEN BREED PATROON VAN ONGEBREIDELDE HETZE EN AGRESSIE TEGEN ALLES EN IEDEREEN DIE WEIGERT ZICH NEER TE LEGGEN BIJ DE AANTOONBARE LEUGENS EN MANIPULATIES VAN JUSTITIE.

BREAKING: VADER VAN JASPER STERINGA KREEG POLITIE OP BEZOEK OMDAT HIJ TWIJFELS UITTE AAN DE SCHULD VAN ZIJN ZOON

Door André Vergeer

Het volgende stukje schrijf ik voornamelijk uit mijn geheugen maar ik verzeker de lezers dat ik alles kan onderbouwen met bewijzen. Daar waar nodig zal ik dat dan ook graag doen. Ga er maar even rustig voor zitten of sla dit artikel desnoods gewoon over. Ik heb me de afgelopen maanden namelijk heel vaak afgevraagd waarom er zo agressief en ongenuanceerd werd gereageerd op ons, ‘complotters’, die naar eer en geweten op zoek zijn naar de waarheid in bijv. de zaken van de 17-jarige Rishi Chandrikasing, de 13-jarige Anass, de moord op de broertjes Ruben (7) en Julian (9) en op Marianne Vaatstra (16). Zelf kan ik vooral en alleen oordelen over de reacties in de zaak Vaatstra maar ik vertel niks nieuws als ik die andere zaken ook even meeneem. Ik kan die reacties globaal indelen in vier categorieën: van de ‘professionals’, de media, de belanghebbenden en de ‘groupies’. De laatste drie vooral vanwege hun tomeloze aanbidding van de gevestigde macht. Geheel tegen mijn gewoonte in plaats ik hier alvast mijn conclusie: ‘Complotters’ en klokkenluiders kunnen het succes van hun bevindingen blijkbaar geheel afmeten aan de reacties daarop en die is recht-evenredig met de hoogte van de betrokken functies, de belangen van die criticasters, en de omvang of impact van de collusie.

Reacties
Met de agressieve reacties van Peter R.de Vries voorop, maar ook van ene straatpsychiater Bram Bakker (VIDEO) en rechtspsycholoog Peter van Koppen die ons graag in een dwangbuis op wilden laten nemen in een TBS-kliniek en/of vonden dat wij zeer schadelijk zouden hebben gehandeld in deze politieonderzoeken. Bram Bakker waagde het zelfs te roepen: “Dat is een verwarde jongen die een mes trekt op straat en een wildvreemde overhoop steekt”.

Nog eens, en zelfs onderstreept (sic) door de advocaten van Jasper Steringa zèlf (de mr.’s Jan Vlug en Anno Huisman) en ook nog eens opgenomen in het requisitoir van het openbaar ministerie (mr. Henk ‘de hakkelaar’ Mous,) te Leeuwarden: “Complotdenkers hebben veel schade aangericht in hun ongefundeerde kruistocht tegen een vermeende doofpotaffaire van justitie om hoge justitiabelen uit de wind te houden. Hun pijlen zijn lang gericht geweest op asielzoekers en andere buitenlanders”. Terwijl Justitie toch zèlf in juli/augustus 1999 uiteindelijk moest erkennen dat de Iraakse hoofdverdachte wel degelijk afkomstig bleek van het AZC Kollum en in 2001 zelfs dat zij uiteindelijk de verkeerde verdachte Irakees hadden aangehouden in Istanbul. Sma(k)(d)elijk in beeld gebracht door media als o.a. De Telegraaf, Powned, SBS6, de NOS, de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân. En hijgerig ondersteund door ziekelijke ‘groupies’ die zich graag manifesteren op diverse weblogs; om aandacht schreeuwend van hun zelfbenoemde ‘idolen’….

Ook de eerste en de laatste leiders uit het moordonderzoek op Marianne (Jan Verkaik en Cor Reijenga) lieten zich niet onbetuigd en riepen tegenover Omrop Fryslân in koor dat zij en o.a. de familie Vaatstra zoveel last hadden gehad van ons, ‘complotdenkers’. Dat is tenminste heel opmerkelijk en vooral apert onwaar te noemen omdat geen van die criticasters ooit de moeite heeft genomen om ons daar een keer op aan te spreken. Laat staan om ons om wederhoor te vragen, met ons openlijk in discussie te durven gaan of eens te informeren naar onze motieven en onze specifieke kennis over deze zaak en over alle getuigen die wij hadden gesproken. Dat ‘schreeuwt’ uiteraard om een nadere uitleg van onze kant die dan ook niet mals zal zijn voor deze zelfbenoemde en bange ‘monopolisten’. HET kenmerk van een monopolist is immers dat hij geen concurrentie duldt, de prijs kan vragen die hij wil en zich veelal ongenuanceerd afzet tegen zijn opponenten om zijn ‘markt’ te beschermen en zonder daarmee in gesprek te durven gaan. Monopolisten vertellen dan ook niet per definitie de waarheid. De angst regeert dus blijkbaar zodra ze ongenadig exposed worden…

Inmiddels is ons al wel duidelijk geworden dat de media zich totaal hebben afgekeerd van de ware inhoud van onze bevindingen en dat de Nederlandse Vereniging van Journalisten liever overgaat tot een royement van één van haar leden dan hem als onderzoeksjournalist door dik en dun te steunen. En dat zelfs de Raad voor de Journalistiek (RvdJ), op basis van vergaande en aangetoonde belangenverstrengeling, is gebogen voor de druk van haar eigen armzalige, corrupte bestaansrecht in onze procedures tegen de flagrante leugens van de Leeuwarder Courant (LC). Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen!, (vrij naar ons aller Mart Smeets….).

Overigens beet de LC niet alleen tegenover ons voor de RvdJ uiteindelijk in het stof: Ook De Telegraaf lijkt eerdaags eenzelfde lot beschoren. Een groot aantal (kroon)figuren in deze soap hebben ook al vergeefs geprobeerd om aangifte tegen ons te doen ter zake van smaad en laster. Zo trok de belangrijkste kroongetuige (Stephanie van R.), haar herhaalde aangiften van smaad en laster, zonder weerwoord van onze zijde en kritiekloos gepromoot door de LC, te elfder ure in op basis van oneigenlijke en wederrechtelijke gronden. En zelfs de gebroeders mr. Anker & Anker (toch ook niet de eerste de besten!), namen tijdig hun verlies en trokken hun aangifte wegens smaad ook al een keer heel schielijk in. Zo ook de vermeende kennis, annex neef van de hoofdverdachte, Jano H., gaf zijn pogingen op nog vóór hij als belangrijke getuige kon worden opgeroepen in een eventuele strafprocedure tegen ‘ons’. Vervolgens meldden zich de eerste leider van het RBT, Jan Verkaik, (hij haakte inmiddels ook al af) en nu dan gevolgd door de vader van de ‘vriend’ van Marianne, Dick Sletering, tevens vriend van Verkaik (en bronnen melden ons dat hij zelfs bevriend is met de toenmalige officier van Justitie Leo den Hollander), nadat zijn zoon Spencer ook al eens had gedreigd om aangifte tegen ons te doen. En zelfs de vader van Jasper Steringa kreeg laatst de politie op zijn dak omdat hij het waagde om te twijfelen aan de schuld van zijn zoon tegenover een familielid van Marianne Vaatstra. De laatste aangifte van vermeende doodsbedreiging, nota bene van de advocaat van Jasper Steringa, mr. Jan (“ik ben al 20 jaar advocaat”) Vlug himself, strandde zelfs kansloos bij de rechter.

Het is mij dus niet alleen te doen om deze randfiguren die herhaaldelijk en tevergeefs aangifte tegen ons deden wegens vermeende smaad en ‘doodsbedreiging, maar vooral ook om de gretigheid waarmee Justitie en de media (Peter R., de LC, Omrop Fryslân en de RvdJ voorop), zich denken te moeten opwerpen om deze aangiften te ondersteunen zonder onze feiten ooit te durven benoemen, laat staan te onderzoeken. De kroongetuigen verkozen ook al liever het hazenpad dan de confrontatie [VIDEO]. Het beeld wordt opgeroepen dat Justitie er veel aan gelegen is dat wij worden aangepakt, zelfs als dit rechtsmiddel hier door beide kampen wordt misbruikt. Temeer omdat alle tegenaangiften van onze kant volkomen worden genegeerd. Zoals ik hier al meldde: de angst regeert blijkbaar!

Methode
Onze methode week niet eens wezenlijk af van dat van een gemiddeld rechercheonderzoek en onze publicaties daarover zijn conform de voorschriften geweest van hoor en wederhoor van de Raad voor de Journalistiek (RvdJ) en de jurisprudentie daarover. De monopolisten binnen Justitie en binnen de journalistiek zijn immer afhankelijk geweest van burger-informanten en van hun getuigenissen. Precies zoals bij een normaal rechercheonderzoek hebben wij slechts het dossier bestudeerd en (oude en nieuwe) tips en vooral de leugens van Justitie nagetrokken en gepubliceerd. Peter Rudolf deed/doet niet anders en het gebruik van (al dan niet verborgen) camera’s en/of van geluidsapparatuur als ultimum remedium is algemeen geaccepteerd en is in dergelijke onderzoeken zelfs in de jurisprudentie bij het Amsterdamse Hof gesanctioneerd.

Sterker, wij hebben ons ook nooit verscholen achter de dooddoener van ‘opsporingsbelang’ of informatie achtergehouden uit opportunisme of uit angst om op onze plaat te gaan. Laat staan uit angst voor onze subsidie, salaris of onze hypotheek of de verkoopcijfers omdat wij geheel onafhankelijk opereerden. Ik kan daar anders tal van voorbeelden van noemen maar laat dat uit mijn hoofd vanwege de leesbaarheid van dit stukje. Zo ken ik bijv. diverse mensen die de vader en moeder van Marianne jarenlang (en op eigen kosten) met raad en daad hebben gesteund in hun strijd voor de waarheid en hun onderzoek naar de moord op hun dochter. En zelfs veel geld voor hen hebben ingezameld. Gesteund, in de wirwar van leugens die het openbaar ministerie en de ‘journalistiek’ de ouders telkens voorschotelde en hen jarenlang in grote verwarring achterlatend. Zelfs bij de vereniging tegen Zinloos Geweld (die zij mede hebben opgericht) zijn zij “in opdracht van hogerhand” en “op last van andere instanties” ineens niet meer welkom. Tot in 2010 (onze laatste gesprekken met Bauke Vaatstra) was hij nog stellig overtuigd van het aperte bedrog van Justitie en van het onbenul en bedrog van Peter R. de Vries maar erkende hij tegenover ons dat hij geen andere keus had omdat de absolute macht daar, en nergens anders lag [VIDEO].

Wellicht niet geheel toevallig zijn al die vrienden in de strijd uiteindelijk dan ook door de familie van Marianne weggestuurd en/of zelfs weggehoond op oneigenlijke gronden, zelfs onder dreigementen en op grond van emotionele non-argumenten. En niet, dan nadat de familie regelmatig was bewerkt door Justitie, de media en door de plaatselijke burgemeester [VIDEO] (aan zijn commentaar tegenover Omrop Fryslân blijkt al dat zelfs Bauke het niet gelooft dat een buurman de dader is). Waar hebben wij dat ooit eerder gemeld? Kortom, ‘ons’ valt niet te verwijten dat wij zouden hebben gehandeld uit eigen belang en/of omdat wij daar nu eenmaal dik voor betaald werden door de belanghebbenden. Nee dus, het heeft ons slechts (veel) geld gekost!

Blunders
In elk forensisch- en rechercheonderzoek worden onvermijdelijk ook blunders begaan, het is immers mensenwerk. En het is ook menselijk om die eventuele blunders achteraf alsnog af te dekken. Prof. Peter van Koppen, zelfs de mainstream media en vooral ook Peter R. de Vries zullen wel de laatsten zijn om nu nog expliciet te durven weerspreken dat het OM in de afgelopen jaren vele keren heeft geblunderd en/of zelfs aantoonbaar tegenover de rechter heeft gelogen in belangrijke dwalingszaken. Even ‘uit de losse pols’ en niet met de pretentie om volledig te zijn of in de geheel juiste volgorde: denk even aan de zaak van Ina Post en de moord op haar oude werkgeefster (1986) en de verzwegen ontlastende bewijzen, de Zaanse paskamermoord in 1991 (zie de Zaanse verhoormethode die nog immer wordt gebruikt, zij het nu onder andere, en zelfs onder meer extreme omstandigheden), de Leidse balpenmoord (1991), de ‘zes van Breda’ en de moord op mevrouw Mok (1993), de Puttense moordzaak (1994), de Schiedammer parkmoord (2000) en de smadelijke fouten inzake Cees Borsboom en Maikel, de Enschedese vuurwerkramp (2000) en de onterechte veroordeling van André de Vries en vooral de vermeende meervoudige moordzaak door Lucia de Berk (2001).

Mijn interesse gaat echter vooral uit naar de Deventer moordzaak uit 1999 waarin, door Justitie, aantoonbaar gesjoemeld en gelogen is over het telefoonbewijs, over het vermeende moordwapen en over het DNA-bewijs, zowel als in de zaak Hussein Baybasin (1998) waarin, ook al aangetoond, gesjoemeld werd met zijn tapgesprekken. Maar, wie nog niet (helemaal) overtuigd is van al die ‘blunders’ van het OM, verwijs ik graag naar een recent schandaal over de aangifte wegens een vermeende zedenzaak tegen ene Frans: “De Vijfde Dag beschikt over verschillende vertrouwelijke onderzoeken in de zaak. De politie heeft getuigen woorden in de mond gelegd, ontlastend bewijsmateriaal weggelaten en verklaringen verdraaid. Ook de betrokken officier van justitie gaat volledig mee in de tunnelvisie van de politie”.

Het is dus simpel en onweerlegbaar aantoonbaar dat Justitie met enige regelmaat blundert en nog immer liegt in belangrijke en minder belangrijke strafzaken als het haar zo even uitkomt. Daar ontlenen De Vries en Van Koppen zelfs hun naamsbekendheid aan. Het is dus alleszins verklaarbaar dat verontruste burgers niet meer voetstoots aannemen wat hen wordt aangereikt door Justitie. Maar, terug naar de zaak Vaatstra en de blunders die daar zijn begaan:

Nog in 2000 is een vernietigend rapport geschreven door een externe commissie die vooral veel kritiek had op het onderzoek op en rond de PD in eerste aanleg. Dit heb ik dus niet zelf verzonnen maar is vastgelegd in een heus rapport, dat zelfs voor de betrokken rechercheurs uiterst geheim moest blijven. Na twee jaar “intensieve” samenwerking met het 3D-team werd zelfs Peter R. en zijn ploeg door Justitie het bos in gestuurd met getructe beelden en een onmogelijk scenario. Arme Peter. Zo bleek die haar in de aansteker een gewiekste truc van Justitie om de Friese bevolking over te halen mee te doen met een grootschalig DNA-onderzoek. En de voetsporen van de ‘dader’ in het gras waren ook al getruct en zijn nooit daadwekelijk aangetroffen. Uit het rapport van Hans Akerboom: “Wel valt op dat de dader weinig sporen heeft achter gelaten. Zo was het snijwerktuig niet meer op de Pd en waren geen voetstappen (van de dader) traceerbaar”.

En voor dat aantoonbare verraad aan de waarheid had Peter R. de Vries zelfs zijn eerdere uitzendingen even moeten ‘vergeten’ en zijn eigen scenario’s moeten aanpassen. En toen Jasper eenmaal sprak werden die nieuwe scenario’s ook al één voor één aan gort geschoten. Peter the Puppet hing dus zèlf aan een touwtje!

Verklaringen
Het is evident dat er in 1999 tal van verklaringen zijn afgelegd bij de politie, al dan niet via haar ouders, inzake de moord op Marianne die nooit in het onderzoek zijn betrokken. Een groot deel daarvan bevindt zich in onze kluis. Uit die verklaringen komt een beeld naar voren van een doofpot-onderzoek. Het is minst genomen een bevestiging van al die ongenuanceerde aanvallen op ons, complotters. Ga maar na, als wij niets te melden hadden, was de rust inmiddels allang teruggekeerd door de veroordeling van een ‘bekennende’ verdachte, Jasper Steringa, en op grond van zijn “100% DNA-match”.

Op basis van tal van die verklaringen kunnen de ‘vrienden’ van Marianne haar helemaal niet op de fiets hebben weggebracht naar Buitenpost. Beiden, de vrienden zowel als Marianne, zijn op andere tijdstippen en op geheel andere locaties gesignaleerd en ze zijn nooit samen gemeld. Zo liggen er ook keiharde verklaringen in de kluis dat de hoofdverdachte Irakees direct na de moord is weggesluisd uit Kollum of omgeving. Zo ook zijn kompaan Feik M. Nog eens bevestigd door het feit dat het OM Leeuwarden daar zelfs een leugenachtig rapport over moest schrijven.

In oktober 1999 deed Justitie zelfs haastig aan damage control door een verkeerde verdachte aan te laten houden in Istanbul, nota bene met de nadrukkelijke hulp van Turkije. Dat dit een ‘broodje aap-verhaal’ was blijkt o.a. wel uit een recent artikel van de NOS van februari 2010: “Geen uitleveringsverdrag; Maandagochtend werd hij opgepakt door de Turkse politie in het appartement in Antalya waar hij met zijn vrouw woont. Hij waande zich daar veilig omdat er tussen Nederland en Turkije geen uitleveringsverdrag bestaat”.[….] Op aandringen van Nederland heeft de Turkse justitie toch een aanklacht ingediend over misdaden die hij in Turkije zou hebben begaan”. En uit het Dagblad van het Noorden uit oktober 1999: “Turkse politie eist eer op van arrestatie Vaatstra-verdachte” Hier kom ik later nog een keer op terug. Het mag dan ook geen toeval heten dat het de advocaten van Jasper en het OM er alles aangelegen was om deze zaak er zo snel mogelijk – zonder getuigenverhoren en zonder bewijsconstructie – doorheen te jassen.

Aangiften
De personen uit beide kampen (zoals de advocaat van Jasper Steringa) die met behulp van Justitie aangifte tegen ons hebben gedaan zijn ook precies die personen die, op basis van alle verklaringen en bewijzen, het meest te vrezen hebben van de waarheid. Kroongetuigen die niet door de rechter zijn gehoord, bewijzen die ter zitting niet werden aangedragen, een verdachte die zich niets meer herinnerde en halsbrekende toeren zou hebben uitgehaald om Marianne zonder verzet het weiland in te voeren, dan weer de BH en later tòch het tasje gebruikt bij de verwurging, wel of geen bloedsporen in het gras enz., teveel om op te noemen.

Jan (“ik ben al 20 jaar advocaat”) Vlug maakte het al helemaal bont. Nadat hij tegenover heel Nederland in Nieuwsuur de verdediging van zijn cliënt op voorhand verziekte door uitgebreid te verklaren over zijn ‘bekentenis’ tegenover hemzelf, de politie en zelfs tegenover zijn gezin, verklaarde hij hem al schuldig voordat er een rechter aan te pas was gekomen. Direct daarop verklaarde hij dat er geen second opinion zou worden aangevraagd over het “DNA-bewijs” (omdat een anonieme vriend van hem dat had geadviseerd) en noemde de complotters “Gekkies” en “Aluhoedjes”. Sterker, tegen gerenommeerde collega’s die openlijk kritiek uitoefenden op zijn ongeoorloofde vertegenwoordiging van een cliënt…, deed hij aangifte! Die aangifte, u raadt het al, werd door hem vervolgens weer ingetrokken.

Maar de aangifte tegen één van ons wegens vermeende “doodsbedreiging” liet Jan keurig aan Justitie. Deze journalist, die had opgeroepen om Vlug goedschiks of kwaadschiks te (laten) verwijderen als advocaat van Jasper Steringa, werd opgepakt bij het gerechtsgebouw in Den Haag om alsnog in Deventer te worden ingesloten. Het domicile van Vlug waar hij ook de Deventer moordzaak al om zeep had geholpen. En welke niet meer. Met de aantoonbare bedoeling om die journalist drie dagen in voorarrest te houden en te voorkomen dat hij de zitting in Leeuwarden tegen Jasper zou kunnen verstoren.

Conclusie
Zoals hiervoor reeds gemeld kunnen complotters en klokkenluiders het succes van hun bevindingen blijkbaar geheel afmeten aan de reacties daarop en is die recht-evenredig met de hoogte van de betrokken functies, de belangen van die criticasters, en de omvang of impact van de collusie. Niet geheel toevallig werden de kroongetuigen volledig uit de wind gehouden door vader Dick, door Jan Verkaik (leider RBT) en/of door Justitie. En niet geheel toevallig werd de zaak van Jasper Steringa, met de hulp van zijn eigen advocaat, er voor de rechter doorheen gejast. Natuurlijk waren onze schrijfsels vervelend voor de betrokkenen. Maar dat hier, onder het oog van alle media, sprake is van een bewuste dwaling mag inmiddels wel duidelijk zijn.

Een complotter “is een verwarde jongen die een mes trekt op straat en een wildvreemde overhoop steekt”. Dat mag de moeder van Marianne zich dan (ook) aantrekken….! Voor meer informatie verwijs ik naar dit stuk op Boublog. Op een paar onnauwkeurigheden na staat dit verhaal nog recht overeind. Nee, is met bovenstaande alleen nog maar sterker geworden..

bron  : http://www.klokkenluideronline.is/artikel/23630/hetze-tegen-complotters-geanalyseerd

Marianne Vaatstra, de media en de complotters

http://www.boublog.nl/28/05/2013/marianne-vaatstra-de-media-en-de-complotters/

De Vijfde Dag – Justitie loog bewust in misbruikzaak :

http://jdtvnieuwsbullet.blogspot.nl/2013/02/de-vijfde-dag-justitie-loog-bewust-in.html

Excuusbrief hoofdofficier justitie Breda Hugo Hillenaar na valse beschuldiging http://www.omroepbrabant.nl/?news/193724902/Excuusbrief+hoofdofficier+justitie+Breda+Hugo+Hillenaar+na+valse+beschuldiging.aspx

Ook Minister Opstelten biedt excuses aan http://jdtvnieuwsbullet.blogspot.nl/2013/05/minister-opstelten-biedt-excuses-aan.html

Posted 26 May 2013 by localmcmedianed in André Vergeer, Micha Kat.

Tagged with ,

HOGER BEROEP BART MOS OP 27 MEI 14:00

HOGER BEROEP BART MOS OP 27 MEI 14:00 Gerechtshof Amsterdam

Aanstaande maandag speelt er een rechtszaak in Amsterdam met als thema “doodsbedreiging”.

Maar zoals zo vaak zitten de echte schuldigen niet in de beklaagdenbank.

http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5036:zal-demmink-wederom-buiten-schot-blijven&catid=9:binnenland&Itemid=22

– LAAT DE TERREUR DOOR JUSTITIE STOPPEN!

De waarheid is dat het bij de vervolgingen van Micha niet gaat om het bestraffen van vermeende ‘delicten’ door hem gepleegd, maar om het toedekken van delicten door Justitie gepleegd, zoals door hoofdofficier Hugo Hillenaar die klokkenluider Gerrit de Wit met de dood bedreigde. Hillenaar is een levensgevaarlijke crimineel die thuishoort achter de tralies. Om hem af te dekken is Justitie samen met De Telegraaf en de NVJ een hetze begonnen tegen Micha. Het exact als in de zaak-Westenberg: ook toen meende de criminele rechter zijn eigen delicten te kunnen ‘wegtoveren’ door een procedure te beginnen tegen Micha. Westenberg beet in het stof.

http://www.klokkenluideronline.is/artikel/23608/laat-de-terreur-door-justitie-stoppen

– BART MOS-GATE IS HUGO HILLENAAR-GATE http://www.klokkenluideronline.is/artikel/23563/bart-mos-gate-is-hugo-hillenaar-gate

– HOF PROBEERT BART MOS TE REDDEN http://www.klokkenluideronline.is/artikel/23548/hof-probeert-bart-mos-te-redden

-ZAAK-MOS: VERVALSTE PEDOGRAAF OPNAMES? http://www.klokkenluideronline.is/artikel/23516/zaak-mos-vervalste-pedograaf-opnames

-HOGER BEROEP BART MOS 27 MEI 14:00 – Gerechtshof Amsterdam
http://www.klokkenluideronline.is/artikel/23301/hoger-beroep-bart-mos-op-27-mei.

http://www.nujij.nl/media/hoger-beroep-bart-mos-27-mei-14-00-gerechtshof.23272018.lynkx

-Het gerechtshof is verhuisd. Het nieuwe adres is IJdok 20, 1013 MM Amsterdam. Telefoonnummer: 088 – 3611110. Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam. Het nieuwe paleis staat schuin achter het CS (westkant)

Stop Selling Last of the Ecuadorian Amazon Rainforest to Oil Companies

 Ministry of Environment, Quito, Ecuador: Stop Selling Last of the Ecuadorian Amazon Rainforest to Oil Companies

Petitioning Dr. Wilson Rojas  2

Ministry of Environment, Quito, Ecuador: Stop Selling Last of the Ecuadorian Amazon Rainforest to Oil Companies

    1. Carla Shaw
    2. Petition by

      Carla Shaw

      Dorset, United Kingdom

(A copy of this Petition will be sent to President Rafael Correa)

On the 8th of August 2012, The Ecuadorian President Rafael Correa, has made a deal with The Ministry of Hydrocarbons and PetroPerú Ecuador and signed an agreement to sell 15 blocks of oil reserves under over seventy hundred thousand hectares of primary rainforest, threatening the livelihood of 7 indigenous tribes and the ancestral lands of the Kichwa, Sapara, Shuar, Waorani, Achuar, and Shiwiar Andoas.

The government are opening bids on the ‘Oil Blocks’ in a move to “promote to and facilitate the transport of oil” on November 28, 2012 for interested oil companies, the bidding round will last until May 30, 2013 for international oil companies to purchase blocks 70, 71, 72, 73, 77, 22, 29, 79, 83, 84, 87, 80 and 81, (see map ). These blocks will operate through the formation of a consortium with Ecuador’s state.

This decision will turn the Ecuadorian Amazon into the largest operating oil fields in the whole of the Amazon rainforest that stretches from Ecuador to Colombia, Boliva, Peru and Brazil, destroying tropical rainforest biodiversity, in addition to the livelihood and ancestral territories of hundreds of thousands of indigenous tribes, bringing the largest threat of population displacement and decimation Ecuador has seen since 40 years ago when the country was invaded by Peru, now it attempts to keep corporate peace by selling out the rainforest.

Other repercussions will be diseases amongst the indigenous such as cancer linked to irreversible environmental pollution, it seems that the Ecuadorian government has learned nothing from the historic Chevron and Texaco case, where international oil companies lack the ability to maintain standard safe drilling measures because they are not operating in their own countries.

There will be more careless drilling disasters and oil spills, the heartless destruction of seventy five hundred thousand hectares of primary Amazon rainforest obliterated forever starting now. In the short term what does this large scale destruction of Ecuador’s last rainforest mean for the indigenous population, the end of peace perhaps ?

We will see a rise in military occupation of the Amazon, soldiers will be invading indigenous territories, violently displacing indigenous communities from their ancestral land. An oil pipeline will be built from Peru to Ecuador bringing in large roads and apocalyptic destruction to the primary rainforest and it’s precious biodiversity.

The oil will be transported through the pipeline connecting to the Peruvian border, the “Nor-Peruvian Pipeline” proposed for block 86, the remote Shiwiar territory that I visited.

President Correa will turn Northern Ecuador into a civil war zone in 12 months. To do such a thing can only expect bloodshed of the worst kind by displacing hundreds of thousands of people, there will be a fight against this injustice pressed upon this nation of indigenous people, this not only affects the 7 indigenous tribal groups in the areas of the oil blocks, the Achuar, Shuar and Kichwa de Sarayaku that will have their livelihoods affected also.

President Correa, you once said you held a responsibility for the world to protect the Ecuadorian Rainforest, for money, you easily forget your responsibility to the planet and humanity.

Don’t expect the rest of us not to put up a strong resistance. This is the last of the Ecuadorian Amazon, but we will not give up until the last of us has fought to save it, the Ecuadorian people will not fight alone.

———————————————————————————————————-

—-

Spanish Translation

(Una copia de esta petición será enviada al presidente Rafael Correa)

El 8 de agosto de 2012, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos y Ecuador PetroPerú y firmó un acuerdo para vender 15 bloques de reservas de hidrocarburos en más de setenta mil hectáreas de bosque primario, amenazando el sustento de 7 tribus indígenas y las tierras ancestrales de los Kichwa, Sápara, Shuar, Huaorani, Achuar, Shiwiar y Andoas.

El gobierno está abriendo las ofertas en los “Bloques Petroleros en un movimiento para” promover y facilitar el transporte de petróleo “, el 28 de noviembre de 2012 para las empresas petroleras interesadas, el proceso de licitación se prolongará hasta el 30 de mayo 2013 a las empresas petroleras internacionales para adquirir los bloques 70, 71, 72, 73, 77, 22, 29, 79, 83, 84, 87, 80 y 81, (ver mapa abajo). Estos bloques se operan a través de la formación de un consorcio con el estado de Ecuador.

Esta decisión se enciende la Amazonía ecuatoriana en los campos de petróleo más grandes que operan en el conjunto de la selva amazónica que se extiende desde Ecuador a Colombia, Bolivia, Perú y Brasil, destruyendo la biodiversidad bosque lluvioso tropical, además de los medios de vida y los territorios ancestrales de cientos de miles de las tribus indígenas, con lo que la mayor amenaza de desplazamiento de la población y la aniquilación Ecuador ha visto desde hace 40 años, cuando el país fue invadido por el Perú, ahora se trata de mantener la paz mediante la venta de las empresas fuera de la selva.

Otras consecuencias serán las enfermedades entre la indígena, tales como el cáncer relacionado con la contaminación ambiental irreversible, parece que el gobierno ecuatoriano ha aprendido nada de la Chevron Texaco y el caso histórico, donde las compañías petroleras internacionales carecen de la capacidad para mantener las medidas estándar de perforación seguras porque son no funciona en sus propios países.

Habrá desastres de perforación más descuidados y los derrames de petróleo, la destrucción despiadada de setenta y cinco mil hectáreas de selva primaria en Amazon borró para siempre a partir de ahora. A corto plazo, ¿qué significa esta destrucción a gran escala de la selva tropical de Ecuador último significa para la población indígena, el fin de la paz, tal vez?

Vamos a ver un aumento en la ocupación militar de la Amazonia, los soldados se invadiendo territorios indígenas, desplazando violentamente las comunidades indígenas de sus tierras ancestrales. Un oleoducto será construido desde Perú a Ecuador trayendo grandes carreteras y la destrucción apocalíptica de la selva primaria y es preciosa biodiversidad.

El petróleo se transporta a través de la tubería de conexión a la frontera con Perú, el “Nor-Peruano Pipeline”, propuesto por el bloque 86, el territorio Shiwiar remoto que he visitado.

El presidente Correa se convertirá norte de Ecuador en una zona de guerra civil en 12 meses. Para hacer tal cosa sólo puede esperar que el derramamiento de sangre de la peor especie mediante el desplazamiento de cientos de miles de personas, habrá una lucha contra esta injusticia pulsa sobre esta nación de los pueblos indígenas, esto no sólo afecta a los 7 grupos tribales indígenas en las áreas de los bloques de petróleo, los Achuar, Shuar y Kichwa de Sarayaku que tendrán sus medios de vida afectados también.

El presidente Correa, le dijo una vez que realizó una responsabilidad por el mundo para proteger la selva ecuatoriana, por dinero, es fácil olvidarse de su responsabilidad con el planeta y la humanidad.

No espere que el resto de nosotros no poner una fuerte resistencia. Este es el último de la Amazonía ecuatoriana, pero no vamos a renunciar hasta que el último de nosotros ha luchado para salvarlo, el pueblo ecuatoriano no va a luchar solo.

Recent signatures